5000010601 Eines per fomentar l'autoregulació de l'alumnat: avaluar per competències. CFA Maria Verdaguer, AFA La Selva i CFA La Garrotxa
(5000010601)

5000010601 Eines per fomentar l'autoregulació de l'alumnat: avaluar per competències. CFA Maria Verdaguer, AFA La Selva i CFA La Garrotxa.


Theme by Jaress & sTTurN